Barn och skärmtid

Dagens teknikanvändning ser helt annorlunda ut än vad den gjorde för bara 10-15 år sedan. Den nya generationen föds med att ha tekniken runt sig hela tiden och har allt samlat på en surfplatta eller mobiltelefon. Redan 1-åringar kan navigera sig genom appar och spel på ett häpnadsväckande sätt vilket kan skapa oro likaväl som förundran hos föräldrarna. Hur mycket ska man låta barnen involvera sig i tekniken, och hur mycket skärmtid är egentligen för mycket? Är det skadligt på något sätt, eller tvärtom, kan det ge ett försprång i utbildningen?

Lagom är bäst

Hur mycket skärmtid är lagom för barn? Den frågan ställer sig många av dagens föräldrar. Vissa ser fördelarna i att låta barnet sitta framför skärmen då det utvecklar barnet på många olika sätt. Däremot kan det vara skadligt ur den synpunkten att barnet kan bli överstimulerat av alla intryck det tar in via skärmen, och speciellt innan läggdags kan detta manifestera sig på olika sätt. Skärmtid är som med så mycket annat; lagom är bäst. Man kan inte helt ta bort skärmtid, då samhället ser ut på detta sätt och det kan vara bra för barnet att hänga med i utvecklingen redan från start.

Lek och lärande

Det finns definitivt många fördelar med att låta barnen ha skärmtid dagligen. De appar som finns ute på marknaden är ofta utformade på ett underhållande sätt, där barnet lär sig medan det leker. Många av dessa spel eller appar har musik, de uppmanar till rörelse, stimulerar olika sätt att tänka samt hjälper barnet med inlärning av olika slag så som färger, former, siffror och massa annat. Det är upp till föräldrarna att sätta gränser på vilken typ av underhållning eller spel som är tillgänglig för barnet, då det ofta inte är själva skärmtiden som är skadlig, utan själva innehållet av det som tas in.

Leave a Reply

mts_best