Vad innebär barnartiklar och vad behöver man som förälder?

Det finns mängder av barnartiklar såväl på nätet som i våra loka butiker. Det finns föremål som föräldern eller föräldrarna behöver köpa före barnets/barnens födelse och även medan de små liven växer upp.

Många föräldrar börjar köpa på sig barnkläder, blöjor, leksaker och nappar innan barnet/barnen har kommit till familjen för att förbereda sig för den nya familjemedlemmens ankomst. Oftast händer det att man glömmer bort artiklar som nappflaska, för att man antar att mammans mjölkproduktion ska fungerar. Det är inte alla gånger som mjölken rinner till hos mamman eller att mamman vill amma sitt barn. Vissa gånger vill föräldrarna dela på upplevelsen genom nappflaskan och därför är det bra att införskaffa den innan födseln.

En annan artikel som oftast köps innan nedkomsten är vagnen och den kan köpas såväl begagnad som ny. Det är bra att testa på olika vagnar innan köpet så att man väljer rätt vagn för rätt ändamål, då det finns vagnar för både gångvägar och offroad, löpning eller stadspromenad, för ett barn eller flera barn i samma vagn, med och utan studs. Även bilbarnstolen är viktig att ha vid födseln för att kunna gör en säker förflyttning mellan sjukhus och hemmet. Oftast kan föräldern hyra eller låna bilbarnstolen från sjukhuset vid akuta behov, annars kan den köpas på nätet och i butik.

En viktig punkt att tänka på vid köp av barnprodukter är att de håller EU-standard nivå (SFS 2004:251), https. Det handlar om skötseln och säkerheten kring dessa produkter för barnsäkerhet.

När man köper barnartiklar behöver bör man tänka på: Barnets ålder för att produkterna är anpassade från en viss ålder och det står oftast på produkten. Barn är under utveckling och blir äldre, vilket gör att de växer ur eller ifrån artiklar och därför behöver byta ut nuvarande barnartiklar till en större modell eller för äldre barn. Utgå efter barnets ålder och längd och barnets säkerhet när ni ska köpa artiklar till barn.

Leave a Reply

mts_best