Giftfria barnartiklar

Det är viktigt att saker som barn leker med ska vara giftfria. Nuförtiden finns det många alternativ som utesluter giftiga ämnen som till exempel ftalater som gör plast mjukt och vissa färger som innehåller toxiner. Man kan nu medvetet välja leksaker som är giftfria både när det gäller material och färger. Hos Bigbaby finns det många varor som är tillverkade med miljö, samhälle och hållbarhet i åtanke. Om man köper ekologiska leksaker är det garanterat att de är fria från farliga ämnen och därför bör de vara ett naturligt val när man köper leksaker till barn att leka med. Det är svårt att veta vad som exakt ingår i materialet i en leksak därför gör den ekologiska märkningen det lättare att välja.

Hormonstörande ämnen i barnprodukter

EU har tagit ett beslut om att klassa vissa ämnen som farliga på grund av att de är hormonstörande och återfinns ofta i barnleksaker. hormonstörande ämnen i barnartiklar kan läcka ut ur produkten och tas upp av kroppen vilket gör detta till mycket olämpliga produkter för barn att ha. De ämnen som nu finns på listan kallas för ftalater och gör plast mjukt vid tillverkning. Beteckningar på dessa ämnen är bland annat DEHP, DBP, DIBP och BBP där DEHP är den farligaste av dem. Dessa ämnen finns i barnartiklar, elkablar och dessutom i accessoarer. Många länder i Europa har sedan länge kämpat för att få dessa ämnen med på en lista över farliga ämnen som bör undvikas och Sverige är ett av de länder som har velat detta sedan en lång tid tillbaka. I Danmark författades förslaget som nu antagits av EU för att få bort dessa ämnen från barnartiklar med mera. Nästa steg bör bli att EU definierar vad ett hormonstörande ämne är för att undvika att flera sådana ämnen ska få finnas på marknaden.

Viktigt att leksaker är giftfria

Det kan anses vara en självklarhet att man tycker att alla barnartiklar ska vara fria från gifter men tyvärr är verkligheten en annan. Dock har både forskning och samhällspåverkan gett resultat och skapat flertalet giftfria produkter på marknaden. Det finns ekologiskt märkta barnprodukter som garanterar att den varan man köper ska vara tillverkad med giftfria material och färger. Det finns även andra sorters märkningar som Fairtrade och ÖKO tex standard 100 som också ser till att både kläder och andra varor till barn ska innehålla ämnen som hålls giftfria. EU har nu tagit ett beslut om att sätta upp vissa ftalater på en lista över farliga ämnen. Dessa innehåller hormonstörande ämnen som kan påverka både barn och vuxna på många sätt. Många barnleksaker är tillverkade med ftalater eftersom det är ämnen som gör plats mjukt och medgörligt. Dock kan ftalaterna läcka ut ur leksakerna och tas upp av barnets kropp vilket är hälsovådligt. I många länder hoppas man nu på att EU ska komma med en definition på vad hormonstörande ämne är, så att fler farliga ämnen kan undvikas.

Leave a Reply

mts_best